Tryckluft

Ett samarbete med oss gör kanske livet lite billigare och roligare.

Det är lätt att vara glad när man får jobba med att sälja, installera och serva kompressorer. Vår unika och starka kombination av nyförsäljning och service har gjort att vi har fått en stark position som tryckluftsleverantör här i Östergötland. Vi har verktygen för att visa den verkliga driftkostnaden för din kompressor utslaget på flera års sikt, mäta daggpunkt, spåra luftläckage med ultraljud och flera dataloggar för kompressoranalys. En transportabel dieselkompressor för akutfall har vi också. Vi är utbildade i riskanalys/användning av trycksatta anordningar och har behörighetsbevis och har elberörighet upp till 1000 V.

Presentationsblad:
Tryckluft